Att anlita skyddsjägare

Privatpersoner och företag som upplever olägenhet av skadedjur (grävling, fåglar etc) på den egna fastigheten kan anlita skyddsjägargruppen för att ta hand om problemen. Kommunen bekostar inte sådana åtgärder. Anmälan görs då genom att fylla i formuläret nedan. Uppdrag till privatpersoner och företag faktureras med:

  • 500 kr per tillfälle
  • 500 kr per vecka för hyra av fälla
  • 50 kr per mil samt
  • 25 kr per skott

Hyrd fälla ska kontrolleras av uppdragsgivaren 2ggr/dygn, morgon och kväll. Skadedjur som fångas avlivas av jourjägare från Örebro Viltvårdsförening. På grund av svårigheten för skyddsjägare att i vissa fall kunna nå av denne avlivade djur är uppdragsgivaren införstådd med och svarar själv för att eventuell skada som kan uppkomma genom att dessa djur kvarlämnas på svåråtkomliga ställen. Skyddsjägaren skall meddela förekomsten av sådana kvarlämnade djur till uppdragsgivaren.

Beställning av skyddsjaktsuppdrag

    Faktureringsunderlag

 

Verifiering av beställning